Thông tin server

hệ thống sự kiện

đua top danh vọng

Thời gian từ 13h ngày 07/01 đến 24h ngày 31/01

đua top thần tài

Thời gian từ 13h ngày 07/01 đến 24h ngày 16/01

đua top GUILD GP

Thời gian từ 13h ngày 07/01 đến 24h ngày 31/01

đua top CốNG HIếN GUILD INGAME

Thời gian từ 13h ngày 07/01 đến 23h55 ngày 31/01

TRUYềN NHÂN GOBLIN

Thời gian từ 13h ngày 07/01 đến 24h00 ngày 31/01

đua top DANH HIỆU

Thời gian từ 13h ngày 07/01 đến 24h00 ngày 31/01

Xếp hạng theo Cấp Bậc Danh Hiệu Của Nhân Vật Trên BXH Ingame

SỰ KIỆN KHUYẾN MÃI