• NPC Shop bán vật phẩm: Item + 0 + Luck
  • Tạo nhân vật chủng tộc:
  • Đấu Sĩ cần tối thiểu 180 Level, Chúa Tể cần 220 Level, Thiết Binh cần 300 Level. Thuật Sĩ 220 Level
  • Level / Point Master tối đa: 400.
  • Cần tối thiểu 20 thành viên trong Guild để thành lập Liên minh.
  • Cần tối thiểu 300 Level để thành lập Guild.
  • Thông tin giai đoạn Alpha Test
  • Tài khoản: Tặng 1.000.000 G.Coin.
  • Nhân vật: Tặng 400 Level + 400 lần Reset + 65.000 Point + 2.000.000.000 Zen .

Sự kiện Top 72h


TOP Phần Thưởng Ghi Chú
1 100k Gcoin Theo Chủng Tộc
2 80k Gcoin Theo Chủng Tộc
3 60k Gcoin Theo Chủng Tộc
4 40k Gcoin Theo Chủng Tộc
5 20k Gcoin Theo Chủng Tộc
Get Adobe Flash player